Loading

Vloerbedekking voor transport

Posted in /

Wanneer je op zoek bent naar vloerbedekking voor een transportvoertuig, moet je altijd zorgen dat je veiligheid voorop stelt. Het is niet voor niets dat dit soort vloerbedekking moet voldoen aan een heleboel voorschriften. Het moet brandveilig zijn, eigenschappen hebben voor anti-slip en nog een scala aan eigenschappen hebben. Een vloerkleed mag niet snel slijten en moet daarnaast makkelijk te onderhouden zijn. Al met al best een opgave dus.

Voor spoorwegvoertuigen en bussen

We kennen allemaal het openbaar vervoer wel. Veel mensen in Nederland zitten elke dag samen vele uren in de trein of in de bus, op weg naar hun school of werk. In het weekend wordt vaak de trein gepakt om vrienden en familie op te zoeken, en men stapt in de bus om op zaterdag naar de stad te gaan en gezellig te gaan winkelen of om een evenement te bezoeken. Mensen reizen alleen of met het hele gezin, en daarom is het van groot belang dat de vloerbedekking veilig is. Het beschermen van de passagiers is prioriteit nummer 1, en een groot deel van de incidenten waar mensen zich bij bezeren komt voort uit het uitglijden op vloerbedekking die onbetrouwbaar is. De ondersteuning die een vloerbedekking in de bus, trein, tram of metro moet bieden, is om ervoor te zorgen dat de passagiers die staan of lopen niet kunnen uitglijden, of struikelen.

voor schepen en offshore

Op het water heb je als passagier en werknemer weer met allerlei andere factoren te maken. Op schepen, veerboten, olieplatformen en tankers gelden specifieke eisen. Ze betreffen complexe gebieden en de speciale veiligheidseisen die gelden, samen met een lange lijst aan allerlei voorschriften moeten worden gevolgd om de veiligheid te kunnen waarborgen. De zee is onvoorspelbaar, en je hebt te maken met verschillende weersomstandigheden die de staat van de vloerbedekking moet kunnen verduren. Datgene wat op de vloer van een transportschip ligt moet bovendien bestand zijn tegen veel voetverkeer.

Duurzaamheid

Omdat openbaar vervoer binnen Nederland zo intensief gebruikt wordt, heeft de vloerbedekking in treinen, bussen en trams, als wel op schepen veel verkeer te verduren. Vandaar dat het aan nogal wat slijtage onderhevig kan zijn. Wanneer niet gekeken wordt naar duurzame alternatieven, dan zou het regelmatig vervangen van zo’n vloer een enorme ecologische voetafdruk betekenen.

Opwarming van de aarde en onze koolstof-voetafdruk

Het opwarmen van de aarde en de klimaatverandering is niet zo ingewikkeld te verklaren. We hebben als mensheid de afgelopen 250 jaar simpelweg te veel koolstof in de atmosfeer gebracht met ons gebruik van fossiele brandstoffen. Bij een toenemende hoeveelheid koolstof in de atmosfeer warmt de aarde ook sneller op, wat vervolgens weer een impact heeft op ons klimaat.

Wat betekent CO2-neutraal?

We spreken van een koolstofneutraal product wanneer een product leidt tot netto nul koolstofemissies die in de atmosfeer vrijkomen. Dit kunnen we bereiken door onze koolstof-voetafdruk te verkleinen. Dat wat voorlopig onvermijdelijk is, brengen we in evenwicht middels koolstofcompensaties die hernieuwbare energie ondersteunen. Ook kunnen we overschakelen op andere brandstoffen en herbebossing, en zo houden we koolstof in de natuur en uit de atmosfeer.

Er is tegenwoordig veel keuze op de markt wat betreft duurzame vloerbedekking voor transport. Hierbij worden slijtbestendige eigenschappen en koolstof-neutrale producten gecombineerd, om zo de ecologische voetafdruk van transport te verkleinen.

Comments

chardonnay